ธนาคารไทยกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
ชื่อบัญชี นายพุทธณุภาพ จันทร์เพ็ง
เลขที่บัญชี 789-2-25976-8
ประเภทออมทรัพย์