ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ บางแค
ชื่อบัญชี นายพุทธณุภาพ จันทร์เพ็ง
เลขที่บัญชี 162-237271-6
ประเภทออมทรัพย์